ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Шкільна Держава

«ГЛОБУС»

Синяківська ЗОШ І-ІІ ст.

 

 

МЕТА:

Об’єднання учнів шкільної держави «ГЛОБУС» навколо колективних творчих справ, що сприятиме розширенню їх кругозору, розвитку здібностей, вивченню природи рідного краю.

Виховання в учнів милосердя, шанобливого ставлення до природи,праці.


ІДЕЯ:

«ДОБРО ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ».

Всебічне виховання учнів через участь в органах учнівського самоврядування.


ПЕРЕКОНАННЯ:

В ідеалі активу не повинно бути – всі мають стати активними. Знайти своє місце у справах свого колективу,села, району, області, України.


 

Ми працюємо над проблемою

 

«Формування національної

свідомості і самосвідомості школярів, розкриття їх здібностей і талантів

в різних видах позаурочної

діяльності»


 

Девіз Шкільної Держави

«ГЛОБУС»

 

«ПРОПОНУЙ!

ПЛАНУЙ!

ОРГАНІЗОВУЙ!

ВИКОНУЙ!»


 

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 


 

СТАТУТ

Учнівського самоврядування

Розділ І. Загальні положення

Учнівське самоврядування – добровільне об*єднання учнів, з метою вироблення в них почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства,гласності, демократизму.

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, що повинно знаходити своє відображення у підпорядкуванні перших останнім.

Розділ І.І. Загальні засади

1. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є учнівська конференція.

2. Проводиться не рідше одного разу протягом навчального року.

Розділ І.ІІ. Повноваження учнівської конференції

3.Затверджує звіти президента, віце-президента і керівників комісій шкільної держави.

4.Затверджує кількісний і персональний склад шкільної держави.

5.Можуть приймати рішення, які стосуються діяльності школи. Вони є обов’язковими для виконання.

6. Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально-виховного процесу у навчальному закладі і носять рекомендаційний характер. Рішення вважаються прийнятими згідно з ст..4-5 даного розділу, якщо за нього проголосувало не менше 2\3 членів загальних зборів. Згідно ст..6 рішення приймаються простою більшістю голосів.

7. На період між учнівською конференцією керівництво школою здійснюється президентською радою.

 

Розділ ІІ. Президентська рада

8. Президентська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни особистості у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

9. Комісії та їх керівники обираються на учнівській конференції школи на один навчальний рік і їй підзвітний.

 

Розділ ІІ.І. Структура комісії

10. Комісії складаються з 5 груп (15 чоловік): по одному представнику з 4 класу, по троє з 5-9 класів.

11. Обираються представники в комісії на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосовано простою більшістю голосів.

12. Президентська рада включає в себе такі комісії: дисципліни і порядку, освіти, культури і відпочинку, фізкультури і спорту, інформації. Кожна комісія має по чотири члени: керівника і 2-3 членів.

 

Розділ ІІ.ІІ Повноваження членів комісії

13. Керівник здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу рейдів, проводить лінійки і засідання комісій.

14. Заступник керівника здійснює роботу по активізації діяльності комісії, контролює виконання рішень шкільної держави. В разі відсутності керівника виконує його обов’язки.

15. Керівник комісії звітує не рідше одного разу в місяць на лінійці. Систематично проводить роботу і подає заступникові інформацію про хід виконання. Здійснює облік і контроль діяльності комісії в спеціальних зошитах.

16. Комісія дисципліни і порядку здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, носінням форми, дотриманням статутних вимог у школі та поза її межами, здійснює анти тютюнову, антиалкогольну, протинаркоманійну профілактичну роботу, чергування на заходах. Систематично здійснює контроль за санітарним станом школи, доглядом за квітами, виставляє оцінки за чергування класів; чистотою учнів і їх зовнішнім виглядом, збереженням ними майна і підручників.

17. Комісія освіти активно працює з метою залучення учнів до пошукової та наукової діяльності, створює центри взаємодопомоги, сприяє підвищенню учнями рівня знань за допомогою самоосвіти, систематично перевіряє виконання письмових домашніх завдань і ведення щоденників, проводить конкурси на кращий зошит, щоденник.

18. Комісія культури й відпочинку проводить активну роботу по залучення учнів до різних виховних заходів, ініціюванню ідей самими учнями і їх реалізації, випуску газети.

19. Комісія фізкультури і спорту сприяє проведенню спортивних заходів, ініціюванню та проведенню спортивних заходів самими учнями.

20. Інформаційна комісія проводить активну роботу по інформуванню учнів.

 

Розділ ІІІ. Форми роботи

21. Засідання Президентської ради проводиться згідно плану не рідше одного разу в місяць. Протоколи ведуться як підсумок роботи за місяць.

22. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, засідають частіше. Рішення вислуховуються на лінійці.

23. Загальна шкільна лінійка проходить один раз у місяць, є формою роботи школи, на якій:

1. Звітують чергові класи.

2. Звітують керівники комісії.

3. Повідомляється план роботи на наступний місяць.

4. Щодо конкретних вчинків застосовуються методи заохочення.

5. Робиться підсумок щодо справ, які відбуваються за місяць.

6. Святкові лінійки.

 

Розділ ІV. Координатори учнівського самоврядування

24. Роботу учнівського самоврядування координують вчителі педагоги – організатори.

Розділ V. Вибори та позбавлення членства

25. Кандидати на посади президента, віце-президента обираються на учнівській конференції шляхом відкритого чи таємного голосування простою більшістю голосів на альтернативній основі.

26. Голова виборів може мати план діяльності у випадку його обрання.

27. Позбавлення з членства шкільної держави у випадку не систематичного виконання свої обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, покращення своєї роботи, і до якого були вжиті всі можливі дисциплінарні стягнення.

 

Розділ VI. Класні збори

28. Найвищий виконавчий орган класу, який збирається в міру потрібного, але не рідше одного разу на місяць.

29. На них розглядаються питання, які стосуються життя класу: планування роботи, заохочення і покарання окремих учнів, обговорення діяльності класу (звіти комісій) шляхи покращення роботи та інше.

30. На збори можуть запрошуватися батьки, вчителі - предметники, інші члени комісій, які входять до Президентської ради.

31. Класні збори можуть вносити пропозиції, які повинні бути розглядані на засіданні комісій, який повідомляє своє рішення щодо них на лінійці.

32. Головою зборів є староста класу.


 

Кодекс честі учня шкільної держави «ГЛОБУС»

 • Усіх нас об’єднує одна мета – щасливе життя у щасливій Україні.
 • Не забувай, ти – частина свого народу, а він – великий, сильний і мудрий!
 • Хай звичаї і традиції України завжди будуть частиною твого життя.
 • Зроби так, щоб твоїми знаннями і поведінкою пишалися і батьки, і вся школа – так ти виявиш свою любов до них.
 • Сміливо розкривай свої таланти і можливості у школі – це легко.
 • Ти частина історії школи, і це – назавжди.
 • Твої перемоги в житті – це перемоги школи.
 • Твої прорахунки – це прорахунки школи.
 • Бережи свою честь, честь своєї родини, своєї школи.

   

 

Гімн шкільної держави «ГЛОБУС»

І

Я наберу у жменю і покладу в кишеню

Трохи сонця, трохи літа, трохи спеки.

А взимку їх дістану:

За мить – сніги розтануть

Від сонця, і від літа, і від спеки.

 

П-в

Який ти - такий світ:

Дружній , щедрий, чистий.

Усміхнися йому, усміхнись барвисто.

Поділися теплом, бо воно зігріє.

Лише той, хто його роздає – радіє.

 

ІІ

Я наберу у жменю і покладу в кишеню

Трохи щастя, трохи сміху, трохи світла.

А в день сумний дістану –

І все барвистим стане.

Від щастя, і від сміху, і від світла.

 

П-в.

 

ІІІ

Я наберу у жменю і покладу в кишеню

Трохи ігор, трохи жартів, трохи дива.

А під старим каштаном

Для друзів їх дістану

Трохи ігор, трохи жартів, трохи дива.

 

 

Презентація учнівського самоврядування


 

 

Вибори Президента шкільної держави «Глобус»

11 листопада 2016 року пройшли вибори Президента шкільної держави «Глобус». У передвиборчих перегонах брали участь 6 кандидатів: Міщенко Владислав 9 клас, Шемет Олена 8 клас, Кучинська Ірина 8 клас, Сулейманова Руслана 7 клас, Дмитришин Іван 7 клас, Сучок Аліна 6 клас. Вони виступили зі своїми програмами перед школярами на загальношкільній лінійці, провели агітаційну кампанію у вигляді листівок, плакатів та зустрічей із виборцями. Кілька днів усі жителі шкільної держави активно спілкувалися, слухали та сперечалися, думали та придивлялися. І ось 11 листопада зробили свій вибір.

Президентом шкільної держави «Глобус» обрано Міщенка Владислава. Вітаємо його з перемогою! Бажаємо натхнення та терпіння!